fbpx

Jointly powstało z inicjatywy osób posiadających wieloletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem branży HR i szkoleniowej w Polsce. W codziennej pracy przekładamy swoją wiedzę i doświadczenie na realne rozwiązania w każdym obszarze funkcjonowania działów HR, kadr i szkoleń w firmach naszych klientów.

W jednym miejscu skupiamy usługi związane z obsługą pracowników w firmach. Prowadzimy sprawy pracownicze od momentu zatrudnienia nowego pracownika do momentu, kiedy ją opuszcza – czy to zmieniając pracę czy przechodząc na emeryturę.

Profil osoby

Zaczynamy od określenia profilu poszukiwanej osoby, następnie prowadzimy poszukiwania i rekrutacje, wykonujemy badania i szkolenia (np. BHP) niezbędne do podpisania umowy.

Szkolenie pracownika

Następnie szkolimy zatrudnionego pracownika, motywujemy, pomagamy odnaleźć optymalne miejsce w strukturze i organizacji firmy wskazując obszary do rozwoju. Prowadzimy jego sprawy kadrowo-płacowe, a w czasie jego dłuższej nieobecności (np. urlop macierzyński) zapewniamy zastępstwo w postaci pracownika tymczasowego.

Spokojna emerytura

Znajdujemy również optymalne ubezpieczenie chroniące pracodawcę oraz pracownika w pracy i w czasie wolnym. Ostatecznie, pomagamy zapewnić spokojną emeryturę. Niezmiernie ważnym jest fakt, że na niektóre z naszych usług pozyskujemy dla naszych klientów zewnętrzne, bezzwrotne dofinansowanie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu firmy, wszystkie te które dążą do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy i rozwoju.

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł