Jointly powstało z inicjatywy osób posiadających wieloletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem branży HR i szkoleniowej w Polsce. W codziennej pracy przekładamy swoją wiedzę i doświadczenie na realne rozwiązania w każdym obszarze funkcjonowania działów HR, kadr i szkoleń w firmach naszych klientów.

W jednym miejscu skupiamy usługi związane z obsługą pracowników w firmach. Prowadzimy sprawy pracownicze od momentu zatrudnienia nowego pracownika do momentu, kiedy ją opuszcza – czy to zmieniając pracę czy przechodząc na emeryturę.

Profil osoby

Zaczynamy od określenia profilu poszukiwanej osoby, następnie prowadzimy poszukiwania i rekrutacje, wykonujemy badania i szkolenia (np. BHP) niezbędne do podpisania umowy.

Szkolenie pracownika

Następnie szkolimy zatrudnionego pracownika, motywujemy, pomagamy odnaleźć optymalne miejsce w strukturze i organizacji firmy wskazując obszary do rozwoju. Prowadzimy jego sprawy kadrowo-płacowe, a w czasie jego dłuższej nieobecności (np. urlop macierzyński) zapewniamy zastępstwo w postaci pracownika tymczasowego.

Spokojna emerytura

Znajdujemy również optymalne ubezpieczenie chroniące pracodawcę oraz pracownika w pracy i w czasie wolnym. Ostatecznie, pomagamy zapewnić spokojną emeryturę. Niezmiernie ważnym jest fakt, że na niektóre z naszych usług pozyskujemy dla naszych klientów zewnętrzne, bezzwrotne dofinansowanie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu firmy, wszystkie te które dążą do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy i rozwoju.