fbpx
KONTAKT

Jeśli pracujesz w firmie dążącej do zapewniania swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz zainteresowała Cię nasza oferta pisz na adres:

Jeśli jesteś Trenerem lub prowadzisz firmę szkoleniową i chcesz zapewnić swoim klientom pieniądze na sfinansowanie szkoleń i kursów pisz na adres:

Jeśli jesteś pracownikiem, chcesz się szkolić i rozwijać, szkolenie już wybrałeś ale firma mówi, że nie ma środków na sfinansowanie Twojego szkolenia lub kursu pisz na adres:

Commercial delivery

Jeśli chcesz nam zaoferować swoje produkty lub usługi lub inną współpracę pisz na adres:


Jeśli chcesz zadzwonić:

690 035 705

Jeśli chcesz napisać:
Jointly Sp. z o.o.
Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

Dane rejestrowe:
NIP: 5833389102
REGON: 385539114
KRS: 0000828627

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł