fbpx
OFERTA

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Im więcej, środków tym lepsze szkolenia

Korzystając z możliwości jakie daje projekt Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskujemy dla naszych Klientów środki na działania związane z podwyższaniem kompetencji pracowników.

W te działania wpisuje się szereg usług, w tym kursy i szkolenia, a my możemy dla naszych klientów pozyskać nawet 100% wartości szkoleń (firmy mikro) lub 80% w przypadku pozostałych firm.

REKRUTACJE STAŁE

Im więcej, rekrutacji tym lepsi pracownicy

Skutecznie poszukujemy i znajdujemy pracowników w wielu branżach polskiego rynku pracy. Nasi specjaliści prowadzą procesy rekrutacji na terenie całego kraju. Czas realizacji pojedynczego zlecenia rekrutacyjnego wynosi od 2 do 4 tygodni, w zależności od wymagań przedstawionych przez Klienta. Przedstawiamy oraz rekomendujemy kandydatów spełniających wszystkie oczekiwania naszych Klientów.

  • efekt – działamy i rozliczamy się na zasadzie succes fee, bez żadnych opłat wstępnych – klient płaci wyłącznie za efekt w postaci zatrudnionego a wskazanego przez naszą firmę kandydata do pracy,
  • późna faktura – wystawimy ją dopiero po kilku dniach pracy naszego kandydata,
  • gwarancja jakości – na zatrudnionych kandydatów udzielamy gwarancji zatrudnienia,
  • brak wyłączności – to klient podejmuje decyzję z jakich i ilu źródeł korzysta,
  • wizerunek – dbamy o wszystkich kandydatów od początku do końca procesu rekrutacji, na każdym etapie udzielając im informacji zwrotnej,

SZKOLENIA

Im więcej, szkoleń tym lepsze umiejętności

Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami, szkolą oraz prowadzą kursy z tego, czym na co dzień się zajmują. Nieustannie się uczą i dokształcają, gdyż to właśnie stanowi podstawę praktycznego rozwoju osobistego i pozwala na efektywne przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom szkoleń. 

Oferujemy szkolenia zarówno otwarte jak i zamknięte. Dla naszych klientów prowadzimy pojedyncze, jednodniowe szkolenia oraz autorskie, zindywidualizowane cykle szkoleniowe dla poszczególnych oddziałów i całych organizacji.

PRACA TYMCZASOWA​

Im więcej, pracowników tym lepsza realizacja

Razem z naszymi partnerami dostarczamy klientom wykwalifikowaną kadrę pracowników różnych narodowości gwarantując tym samym ciągłość produkcji i realizacji zleceń. Mając świadomość tego, że pracownicy z zagranicy są u nas gośćmi, zapewniamy im właściwe warunki pracy i odpoczynku. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanej przez pracowników tymczasowych pracy.

KADRY, PŁACE, ZUS i BHP

Im więcej, wiedzy tym lepsza ochrona

Oferujemy naszym klientom również kompleksową obsługę kadrowo-płacową, ZUS i BHP a więc to, co często określane jest jako „twardy HR” albo po prostu „kadry”. Tą usługą dopełniamy ofertę i zamykamy katalog usług związanych z „obsługą” pracowników przez pracodawcę.

UBEZPIECZENIA i PPK

Im więcej, ubezpieczeń tym lepsza przyszłość

Ubezpieczenia grupowe i Pracownicze Plany Kapitałowe to bardzo ważny element prawidłowego funkcjonowania firm. Dający poczucie bezpieczeństwa pracownikom, którzy mają zapewnione wsparcie w trudnych (np. wypadek) ale też w radosnych (np. urodzenie dziecka) momentach swojego życia, a zadowolony i mający poczucie bezpieczeństwa pracownik to gwarancja stabilnego rozwoju dla firmy. 

Ubezpieczenia dają poczucie stabilności również pracodawcy, gdyż to właśnie on jest niejednokrotnie zobligowany do wypłacenia ekwiwalentu w przypadku wypadku pracownika. Pracownicze Plany Kapitałowe będące uzupełnieniem naszych przyszłych emerytur, stanowią kolejny element przyczyniający się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pracowników i pracodawcy.

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł