fbpx

Optymalizacja procesów wykonawczych oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych – szkolenie dedykowane.

Liczba godzin: 64

Program:

 • Lean management – wprowadzenie do oraz narzędzia pracy.
 • VSM – mapowanie strumienia wartości.
 • Zarządzanie procesami – opis procesów.
 • Diagram żółwia.
 • Standaryzacja – dlaczego?
 • Standaryzacja – jak?
 • Zdefiniowanie standardów.
 • Praca ze standardami.
 • Kluczowe kompetencje pracowników.
 • Matryca kompetencji.
 • Standard wdrożenia pracownika.
 • Standard szkolenia pracownika.
 • Feedback – informacja zwrotna.
 • Planowanie i rozliczanie zadań.
 • Motywacja wśród pracowników.
 • Kaizen – system sugestii pracowniczych.
 • System celów – planowanie i realizacja.
 • Wyznaczanie wskaźników.
 • Tablica do monitorowania wskaźników.
 • Odbywanie spotkań przy tablicach.
 • PDCA – jako podstawa doskonalenia.
 • 8D – jak rozwiązywać problemy.
 • Diagram Ishikawy
 • 5W2H
 • Zasada Pareto
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu.
 • Standardy w prewencyjnym ruchu.
 • Niezbędne narzędzia.
 • Organizacja procesu.
 • 5S – system organizacji stanowisk pracy.
 • 1S – sortowanie
 • 2S – systematyka
 • 3S – sprzątanie
 • 4S – standaryzacja
 • 5S – samodyscyplina
 • Warsztat – 5S na wybranym stanowisku pracy

Karolina Piwowarska – Praktyk. Entuzjasta filozofii Lean Management. Jakość i Lean to jej praca i pasja. Nastawiona na realizację celów i optymalizację procesów. Pragmatyczna w działaniu. Czerpiąca radość z pracy i zarażająca pozytywną energią. Ponad 15 lat doświadczenia w firmach produkcyjnych w dwóch obszarach – Jakość i Lean Management. Branże: AGD, automotive, opakowania, wyroby medyczne, żywność. Produkcja: tworzywa sztuczne, opakowania tekturowe, montaż i konfiguracja audiometrów, woda i napoje. Obszar specjalizacji: wdrażanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9001, ISO 14001, ISO13485), optymalizacja i reorganizacja procesów Zapewnienia Jakości w oparciu o metodologię Lean, wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem filozofii i narzędzi Lean Management. Główne projekty: udział w transformacji Lean w fabryce opakowań w Hanau (Niemcy), wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem procesów Lean w szwedzkiej firmie branży opakowaniowej (Poznań), wdrażanie elementów Lean w fabryce branży okiennej (Poznań), szkolenia Lean Manufacturing dla studentów Akademii Ekonomicznej (Poznań), reorganizacja procesów zarzadzania jakością w oparciu o metodologię Lean (Szczecin), koordynacja procesów ciągłego doskonalenia w obszarze zarządzania jakością dostawców – zespół centralny Evian (Francja).

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł